שיבוץ סילון מים משיש

שיש לחיתוך באמצעות סילון מיםשיבוץ הוא טכניקה המשמשת ליצירת מורכב ומדויקעיצוב סילון מים משיש, באמצעות חיתוך והתאמה של חלקי שיש שונים יחדיו באמצעות סילון מים בלחץ גבוה.טכניקה זו מאפשרת ליצור דפוסים מורכבים, מוטיבים, ואפילו תמונות על גבי גדול יותרשיש לחיתוך באמצעות סילון מים משטח.